توجه: ضمن التماس دعا درخواست زیارت به نیابت از شما در یک دوره زمانی یک تا دو هفته ای انجام می پذیرد و پس از انجام زیارت توسط ما از طریق کانال تلگرام سایت به شما اطلاع رسانی می شود.